องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

111 ถ.ท่าเทศ-ทุ่งยาว ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120
โทรศัพท์ : 075-289689 โทรสาร : 075-289689
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@suso.go.th